"Countdown" Timer

Alat koji se vrlo često koristi u programiranju jeste tajmer. Ovom prilikom predstavićmo osnove "Countdown" tajmera, a u narednom tutorijalu nešto kompleksini rad sa istim... Nastavak...

Prosleđivanje promenljive kroz aktivnosti

U prethodnom tutorijalu smo videli kako se prelazi sa jedne na drugu aktivnost. Skoro uvek, nije dovoljno samo preći u drugu aktivnost nego i nešto preneti (tekst, broj...).. Nastavak...

Otvaranje nove aktivnosti (pomoću Intent funkcije)

Otvaranje novih aktivnosti (tj. novih klasa) iz trenutne se koristi u mnogo svrhe. Kao najjednostavniji primer možemo navesti dva dugmeta koja mogu da koriste „Idi napred“ i „Vrati se nazad“ (tj. prethodna strana, naredna strana). Nastavak...

USKORO

Uskoro novi tutorijal. Nastavak...